Open Sun Södertälje

A+ R A-

Solen ger oss ljus - det känner vi alla till. Ljus är bl.a. liv och energi. Men, utöver ljus ger det elektromagnetiska fältet också energi, som vi inte kan se med blotta ögat.
Det ger oss infraröd och UV strålning. Den infraröda strålningen (IR), som vi uppfattar som värme har längre våglängd än ljuset och den ultravioletta strålningen har kortare våglängd än ljuset. UV ljuset delas upp i tre grupper:
UV-A strålningen har den längsta våglängden och UV-C den kortaste.
UV-C strålarna filtreras bort av jordens ozonlager och det sker även med en viss mängd UV-B strålar.

Fortsättningsvis i detta informationsblad kommer vi tala mer om UV ljus och inte om UV-strålar, som egentligen är den korrekta beteckningen.